ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ติดต่อเรา
 
สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต
 
สถานที่ตั้ง อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1 ห้อง 101
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 
โทรศัพท์    02-997-2200     โทรสาร :  02-791-5533
อีเมล    finance@rsu.ac.th
เวลาทำการปกติ    จันทร์ - ศุกร์   08.30 - 16.30 น.

 

  บริการนักศึกษา ผู้ติดต่อ  เบอร์ต่อภายใน   
     งานทุน กยศ. และ กรอ.  คุณมัลลิกา   5521  
     งานผ่อนผันค่าเล่าเรียน  คุณประภาภรณ์   5523  
     งานคืนเงินประกันค่าของเสียหายและคืนเงินประกันหอพัก   คุณนิตยา   5524  
     งานเช็คเงินโอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยฯและตอบเพจ Facebook  คุณปิยะรัตน์   5531  
   บริการคณะ / หน่วยงาน ผู้ติดต่อ  เบอร์ต่อภายใน  
     งานผ่อนผันค่าเล่าเรียน                        คุณประภาภรณ์   5523  
     งานจ่ายเงิน เจ้าหนี้การค้า  คุณบังอร     5525  
     งานจ่ายเงิน คณะ / หน่วยงาน  คุณณัฏฐญา   5527 รายชื่อคณะ/หน่วยงานที่ดูแล
     งานเบิกเล่มใบเสร็จรับเงิน        คุณศธวรรณ   5529  
     งานจ่ายเงิน คณะ / หน่วยงาน  คุณลำพึง   5530  
     งานจ่ายเงิน คณะ / หน่วยงาน  คุณสุพรรษา   5532 รายชื่อคณะ/หน่วยงานที่ดูแล
     งานระบบสารสนเทศ  คุณยุทธพิชัย   5528  

                             

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต