ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
จ่ายค่าเรียนได้คืนคุ้มค่า กับ บัตร KTC

จ่ายค่าเรียนได้คืนคุ้มค่า กับ บัตร KTC

สำหรับรายการชำระเต็มจำนวน ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน
• ใช้คะแนนสะสมทุกๆ 1000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 11% จากคะแนนที่ใช้แลก
• แลกคะแนนสูงสุด ไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
• ลงทะเบียนทาง SMS พิมพ์ EDR วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ตามด้วย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก และจะได้รับ
ข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ ส่งมาที่ 061 384 5000 ภายในวันที่ทำรายการ (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 เซลส์สลิป)


สำหรับรายการผ่อนชำระ รับเครดิตเงินคืนสงูสุด 12,000 บาท
รายละเอียดโปรโมชั่นผ่อนชำระ  
• ผ่อนชำระค่าเล่าเรียน ด้วยบัตร KTC 

เมื่อมียอดผ่อนชำระ/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
- รับเครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระ/เซลล์สลิป 15,000 – 29,999 บาท
- รับเครดิตเงินคืน 400 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระ/เซลล์สลิป 30,000 – 49,999 บาท
- รับเครดิตเงินคืน 800 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระ/เซลล์สลิป 50,000 – 69,999 บาท
- รับเครดิตเงินคืน 1,300 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระ/เซลล์สลิป 70,000 – 99,999 บาท
- รับเครดิตเงินคืน 2,200 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระ/เซลล์สลิป 100,000 บาท ขึ้นไป

• ผู้ถือบัตรฯ รับภาระดอกเบี้ย 0.6%/เดือน (ระยะเวลา 3-10 เดือน)
• จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท (ต่อหมายเลขบัตร ตลอดรายการ)
• ลงทะเบียนทาง SMS เพื่อรับสทิธิ์ภายในวันที่ทำรายการ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
• พิมพ์ EDF เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000 ภายในวันที่ร่วมรายการและจะได้รับข้อความตอบกลับ
ลงทะเบียนสำเร็จ (ข้อความ “ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ “EDF”)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ktc.co.th/promotion/education/educational-institute/alleducation

 

 

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต