ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
“กองทุนบุญตะวัน” เพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียน นศ. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
“กองทุนบุญตะวัน” เพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียน นศ. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้ง “กองทุนบุญตะวัน” เพื่อช่วยเหลือภาระค่าเล่าเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
1. ทุนกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย (วงเงินไม่เกินค่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563)
2. ทุนช่วยเหลือการทำงานระหว่างเรียน
 
ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องได้ระหว่างวันที่ 8-19 มิถุนายน 2563 ที่สำนักงานกิจการนักศึกษา (ชั้น 2) อาคารนันทนาการ (อาคาร 14) ม.รังสิต                                                                                              
 
หรือยื่นผ่านระบบออนไลน์ https://bit.ly/boontawan

 

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต