ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการ "กองทุนบุญตะวัน"

ตามที่ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งกองทุนบุญตะวัน เพื่อช่วยเหลือภาระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ แก่นักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกำหนดทุน 2 ประเภท คือ ทุนประเภทที่ 1 ทุนกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย และทุนประเภทที่ 2 ทุนช่วยเหลือการทำงานระหว่างเรียน

คณะกรรมการกองทุนบุญตะวัน ได้พิจารณานักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้ทุนฯ ตามเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวสามารถมารายงานตัวและทำบันทึกข้อตกลงรับทุนประเภทที่ 1 และทุนประเภทที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ เคาน์เตอร์สำนักงานการเงิน ช่อง 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

หลักฐานประกอบการรายงานตัวและทำบันทึกข้อตกลงในการรับทุนฯ

1. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา

2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียน

     ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุนโครงการ "กองทุนบุญตะวัน"

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต