ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางความช่วยเหลือเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19

การแจ้งความจำนงขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียนเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น
ระบบแจ้งความจำนง : http://service.rsu.ac.th/Helpfund
คู่มือการแจ้งความจำนง : https://drive.google.com/file/d/1lgmDVN2rLS299lrPYJDPYBzouSdUjWJu/view?usp=sharing
1. นักศึกษาปกติที่ไม่ได้รับทุนประเภทอื่นๆ ให้เข้าระบบเพื่อทำเรื่องขอรับคืนเป็นโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือขอรับคืนเป็นเงินโอนเก็บไปใช้ในเทอมต่อไป 
2. นักศึกษาที่ผ่อนชำระค่าเล่าเรียนกับมหาวิทยาลัย และชำระเงินในงวดที่ 1 เรียบร้อย ให้เข้าระบบและเลือกขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียนได้ดังนี้
            2.1 ขอรับคืนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร 
           2. 2 ขอรับคืนเป็นเงินโอนเก็บนำไปใช้ในการลงทะเบียนเทอม 2/2564
           2. 3 ขอรับคืนเป็นเงินโอนเก็บ นำมาชำระยอดค้างชำระ ในงวดที่ 2 และ 3 เทอม 1/2564 *เลือกรับข้อนี้ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น คุณประภาภรณ์ โทร. 027915523
3. นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ชำระเองเกิน 10,000 บาท ให้เข้าระบบเพื่อทำเรื่องขอรับคืนเป็นโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือขอรับคืนเป็นเงินโอนเก็บไปใช้ในเทอมต่อไป 
4. นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ชำระเองไม่ถึง 10,000 บาท ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินโอนเข้าบัญชีได้ต้องเป็นเงินโอนเก็บเท่านั้น ให้เข้าระบบเพื่อทำเรื่องขอรับคืนเป็นเงินโอนเก็บ
5. นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จะได้รับส่วนลดค่าเทอม 5,000 บาท ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับทุน 100%  
    ให้เข้าระบบเพื่อทำเรื่องขอรับคืนเป็นโอนเข้าบัญชีธนาคารหรือขอรับคืนเป็นเงินโอนเก็บไปใช้ในเทอมต่อไป

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต