ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศยื่นเอกสารการขอคืนเงิน ทุนชายแดนใต้ (สอบต.) ภาค 1/2559

ประกาศ

ทุนชายแดนใต้ (สอบต.)

ภาค 1/2559

ยื่นเอกสารประกอบการขอคืนเงิน

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15  กันยายน  2559

ที่แผนกรับทุนและโอนคืน  (สำนักงานรับเงิน)  ตึก 1  ห้อง 101 

เอกสารประกอบการขอรับเงินคืน

1. ขอคำร้องใบสำคัญรับเงิน ที่แผนกรับทุนและโอนคืน  (สำนักงานรับเงิน)

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาบัตรนักศึกษา

4.สำเนาใบเสร็จของภาคการศึกษานั้นๆ

5.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกของนักศึกษาเท่านั้น

6.สำเนาบัญชีที่มีรายการหน้าล่าสุด

หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-5521 คุณมัลลิกา

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต