ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดให้บริการทุกวัน

เคาน์เตอร์  สำนักงานการเงิน  เปิดให้บริการทุกวัน

จันทร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

เวลา 8.30 - 16.30 น.

ระหว่างวันที่  17  กุมภาพันธ์ - 10 มิถุนายน  2561

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาใหม่และปัจจุบัน

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต