ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
ชำระค่าเทอมด้วยวิธี Scan Barcode

การชำระค่าเทอมด้วยวิธี Scan Barcode

แค่ "ติ๊ด" จ่ายค่าเทอมง่าย ๆ ด้วยวิธี Scan Barcode ที่ตู้ ATM  เคาน์เตอร์ธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส

นักศึกษาสามารถชำระค่าเทอมได้ที่

1. ธนาคารกรุงเทพ

2.ธนาคารไทยพาณิชย์

3.ธนาคารกรุงไทย

4.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

5.ธนาคารทหารไทย

6.เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน  2560 เป็นต้นไป และชำระเงินได้ไม่เกิน 90,000 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ  - นักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมทางการศึกษาตามยอดที่กำหนดไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน เท่านั้น  และชำระเงินวันสุดท้ายได้ถึงเวลา 22.00 น.

               - นักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวิธีการชำระเงินได้ที่  www.rsu.ac.th/finance

 

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต