ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
 

กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 1/2564

กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 1/2563

กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา S/2563

วิธีชำระเงิน สำหรับนักศึกษาที่ค้างชำระเทอม 2/62

คู่มือการใช้งาน ระบบผ่อนชำระค่าเล่าเรียน

Installment schedule For graduate students

Installment schedule For Undergraduate students

กำหนดการผ่อนชำระระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 1/2561

กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 1/2561

กำหนดการผ่อนชำระค่าเล่าเรียนในภาคเรียนที่ 2/2558

กำหนดการผ่อนชำระค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2557

ขั้ตอนการทำคำร้องขอผ่อนชำระ
    1     
หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต