ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ดาวน์โหลดเอกสาร
 
1 คู่มือการใช้งานระบบผ่อนชำระ ป.ตรีเกี่ยวกับระบบหนี้ค้างชำระ
2 คู่มือการใช้งานระบบผ่อนชำระ ป.โทเกี่ยวกับระบบหนี้ค้างชำระ
3 คู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา S/2562เอกสารทั่วไป
4 งดการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับระบบหนี้ค้างชำระ
5 งานที่รับผิดชอบ ณัฏฐญา แสนสุขเอกสารทั่วไป
6 งานที่รับผิดชอบ สุพรรษา พานทองเอกสารทั่วไป
7 แบบคำร้องขอรับเงินทุน (มรส. 19.1)เกี่ยวกับระบบการคืนเงินนักศึกษา
8 แบบฟอร์ม กองทุนบุญตะวันเอกสารทั่วไป
9 แบบฟอร์มการขอเงินกองทุนกยศ., กรอ. และทุนต่างๆเกี่ยวกับระบบทุนกู้ยืม กยศ./ กรอ.
10 แบบฟอร์มการขอเงินค่าประกันของเสียหายคืน กรณีลาออก จบการศึกษาเกี่ยวกับระบบการคืนเงินนักศึกษา
11 แบบฟอร์มบันทึกข้อความการเคลียร์เงินทดรองจ่ายเอกสารทั่วไป
12 แบบฟอร์มใบรับเงินเอกสารทั่วไป
13 แบบฟอร์มผ่อนชำระค่าเล่าเรียน ปริญญาตรีเกี่ยวกับระบบหนี้ค้างชำระ
14 แบบฟอร์มผ่อนชำระค่าเล่าเรียน ระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับระบบหนี้ค้างชำระ
15 แบบฟอร์มผ่อนชำระค่าเล่าเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่เท่านั้น)เกี่ยวกับระบบหนี้ค้างชำระ
16 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินเอกสารทั่วไป
17 ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ 1/2557เกี่ยวกับระบบการคืนเงินนักศึกษา
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการ "กองทุนบุญตะวัน"เอกสารทั่วไป
หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต