ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ปฏิทินกิจกรรม
29/01/2563

เจ้าหน้าที่สำนักงานการเงิน เข้าร่วมอบรมโครงการ "บริการอย่างไร..ใด้ใจทั้งองค์กร" วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 ณ อาคาร Student Center

04/12/2562

เจ้าหน้าที่สำนักงานการเงิน เข้าร่วมอบรมโครงการ การพัฒนาการทำงานเป็นทีม (Team Together) วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

 

29/11/2562

เจ้าหน้าที่สำนักงานการเงิน เข้าร่วมอบรม Digital Student Loan Fund System โครงการพัฒนาระบบกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

27/03/2562

สำนักงานการเงินจัดโครงการอบรม "เรื่อง Update ภาษีอากรและวิธีปฏิบัติด้านภาษีอากรของสถาบันศึกษา"  วันที่ 27 มีนาคม 2562

         

 

10/10/2561

ผู้บริหารสำนักงานการเงิน เข้าร่วมโครงการ Non Classroom Training โดยหลักการ 70:20:10 Learning Model วันที่ 10 ตุลาคม 2561

13/09/2561

เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานการเงิน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “สนุก สุดเพลิน กับการปรับปรุงงานในสำนักงาน” วันที่ 13 กันยายน 2561

14/06/2561

เจ้าหน้าที่สำนักงานการเงินเข้าร่วม อบรมโครงการอัจฉริยะ  วันที่ 14 มิถุนายน 2561

02/05/2561

นักศึกษาฝึกงาน Ms. Thinley มากล่าวขอบคุณสำหรับให้การฝึกหัดงานที่ สำนักงานการเงิน

27/09/2560

เจ้าหน้าที่สำนักงานการเงิน เข้ารบการอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน "โปรแกรม Microsoft Windows 10" วันที่ 27 กันยายน 2560

09/03/2559

เจ้าหน้าที่ สำนักงานรับเงิน และสำนักงานอื่นๆ สังกัดฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงินเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

09/10/2558

เจ้าหน้าที่ สำนักงานรับเงิน อบรมหลักสูตรทำน้อยได้ผลมาก 80/20

11/11/2558

เจ้าหน้าที่สำนักงานรับเงิน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสร้างทัศนคติเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน (Attitude Advance)

 

07/10/2558

เจ้าหน้าที่สำนักงานรับเงิน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรศิลปะสร้างคุณค่างานบริการ

18/09/2557

หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานรับเงิน เข้ารับการอบรมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดโดย ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 18 และ 20 กันยายยน 2557

ตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของสำนักงานรับเงิน

07/10/2557

เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานรับเงิน เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 7 และ 9 ตุลาคม 2557

ตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าเป็น AEC

08/10/2557

หัวหน้างาน และ เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานรับเงิน เข้าอบรมหลักสูตร

"การบริการ"  ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ สำนักงานฯ

22/04/2562

 

หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานรับเงิน เข้ารับการอบรม "การสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานที่ทำงาน"

23/12/2562

 

เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานรับเงิน เข้ารับการฝึกอบรม "การสื่อสารเพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ"

15/10/2556

สำนักงานรับเงิน ร่วมกับ สำนักงานจ่ายเงิน จัดกิจกรรม 5 ส ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 จึงขออภัยมา ณ. ที่นี้ หากไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ

20/9/2556

สำนักงานรับเงิน เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้รับอนุมัติกู้ยืมรายใหม่ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งจัดโดย สำนักงานรับนักศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับเงินโอนจาก กยศ. และวิธีการเข้าดูข้อมูลทางการเงินบนเว็บไซต์ของ สำนักงานรับเงิน

11/9/2556
สำนักงานรับเงิน เริ่มเปิดบริการรับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าภาคการศึกษา 2/2556 ทางออนไลน์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยผ่านระบบ I-Banking ของ ธ.กรุงเทพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจ่ายชำระค่าลงทะเบียน โดยไม่ต้องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเข้าคิวที่ธนาคารเพื่อรอชำระเงินอีกต่อไป
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.กรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต และเคาน์เตอร์ สำนักงานรับเงิน อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 1
9/9/2556

สำนักงานรับเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดใช้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

5/9/2556

ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2556 สำนักงานรับเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต เริ่มทดลองใช้เว็บไซต์ และนำข้อมูลขึ้นระบบ จึงขออภัยมา ณ.ที่นี้ หากไม่ได้รับความไม่สะดวก

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต