ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ประกาศ/คำสั่ง
 
1 การไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนนักศึกใหม่ ปี 2563ประกาศ
2 การไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนนักศึกใหม่ ปี 2564ประกาศ
3 การสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าประกันของเสียหายกรณีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาประกาศ
4 กำหนดการโอนเงินเข้าบัญชีให้นักศึกษา ภาค S/2557ประกาศ
5 ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ประกาศ
6 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอผ่อนผันค่าเล่าเรียนประกาศ
7 งดการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ประกาศ
8 แนวทางปฎิบัติการเบิก-จ่าย และการส่งเอกสารทางการเงินเพื่อปิดโครงการประกาศ
9 แนวปฎิบัติการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประกาศ
10 แนวปฏิบัติการผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567ประกาศ
11 ประกาศ กองทุนบุญตะวัน (PR)ประกาศ
12 ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1/2557ประกาศ
หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต