ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ประกาศ/คำสั่ง
 
1 การไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนนักศึกใหม่ประกาศ
2 การสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าประกันของเสียหายกรณีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาประกาศ
3 กำหนดการโอนเงินเข้าบัญชีให้นักศึกษา ภาค S/2557ประกาศ
4 ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ประกาศ
5 คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอผ่อนผันค่าเล่าเรียนประกาศ
6 งดการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ประกาศ
7 แนวทางปฎิบัติการเบิก-จ่าย และการส่งเอกสารทางการเงินเพื่อปิดโครงการประกาศ
8 แนวปฎิบัติการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประกาศ
9 ประกาศ กองทุนบุญตะวัน (PR)ประกาศ
10 ประกาศกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1/2557ประกาศ
11 รายชื่อนักศึกษากองทุนฯที่ไม่ได้เซ็นแบบยืนยันภาคการศึกษา2/2556ประกาศ
หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต