ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: คำถามที่พบบ่อย
               
How can students check tuition outstanding?
ขอเช็คยอดค้างชำระว่ามีค้างจำนวนเท่าไร
                 นักศึกษาสามารถเช็คยอดค้างชำระได้ โดยเข้าไปที่เมนูหนี้ค้างชำระนักศึกษ คลิ๊ก เข้าไปที่ ตรวจสอบยอดหนี้ค้างชำระ หรือถ้าอยากรู้ว่าแต่ละงวดจะจ่ายจำนวนเงินเท่าไรก็สามารถดูได้ โดยเข้าไปดูตรงตารางการผ่อนชำระค่ะ
เงินค่าหน่วยกิต กยศ.กรอ.ภาค 1/2556จะโอนเข้ามามหาวิทยาลัยเมื่อไร
                 ทาง กยศ. กรอ.จะโอนค่าหน่วยกิตเข้ามาให้ทางมหาวิทยาลัย ทุกวันที่ 10  และ  20  ของเดือน
ลงทะเบียน พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (มรส.18.1) แล้วจ่ายเงินที่ไหน ?
                 

เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนล่วงหน้าทางออนไลน์ และสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (มรส.18.1) นำไปชำระเงินสดที่ธนาคารซึ่งระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน คือ

1. ธนาคาร กรุงเทพ ทุกสาขา

2.  ธนาคาร ไทยพาณิชย์  ทุกสาขา

3.  ธนาคาร ทหารไทย  ทุกสาขา

4. ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขา

5.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ทุกสาขา

6. Counter Service ทุกสาขา

ยกเว้นกรณีจ่ายด้วยเช็คธนาคาร และนักศึกษาผ่อนชำระ ให้นำมาจ่ายที่เคาน์เตอร์ สำนักงานรับเงิน

ชั้น 1 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์

 

หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต