ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศ นักศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1 ปี 2564

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน ตุลาคม 2564

ยื่นความจำนงขอเงินช่วยเหลือคืน รอบที่ 4 รอบสุดท้าย

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน กันยายน 2564

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน สิงหาคม 2564

แนวทางความช่วยเหลือเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน กรกฎาคม 2564

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน มิถุนายน 2564

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน เมษายน 2564

กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 1/2564

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน มีนาคม 2564

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2/2563

จ่ายค่าเรียนได้คืนคุ้มค่า กับ บัตร KTC

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม

ประกาศ นักศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1 ปี 2563

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน

กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการ "กองทุนบุญตะวัน"

“กองทุนบุญตะวัน” เพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียน นศ. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

จ่ายค่าเรียนได้คืนคุ้มค่า กับ บัตร KTC

แบ่งจ่ายค่าเทอมสบายๆ ผ่านบัตรเครดิต 0% สูงสุด นาน 4 เดือน

กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา S/2563

วิธีชำระเงิน สำหรับนักศึกษาที่ค้างชำระเทอม 2/62

แบบสอบถามการให้บริการของ สำนักงานการเงิน ช่วง ปีการศึกษา 2561

ประกาศ นักศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 2 ปี 2562

คู่มือการใช้งาน ระบบผ่อนชำระค่าเล่าเรียน

คู่มือการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาผ่อนชำระค่าเล่าเรียน ระบบออนไลน์

ทุนการศึกษาทุกประเภท ที่สำรองเงินในการลงทะเบียนไปก่อน ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา S/2562

ประกาศหยุดเนื่องในวันสงกรานต์

นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ.ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

ผ่อนชำระรอบล่าช้า ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศนักศึกษา กยศ. และ กรอ.***(เฉพาะนักศึกษาที่ทำสัญญา วันที่ 5 ธันวาคม 2560)***ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1 ปี 2560

ชำระค่าเทอมด้วยบัตรเครดิต ผ่อน 0% นาน 3 เดือน

ประกาศยื่นเอกสารการขอคืนเงิน 1 ทุน 1อำเภอ ภาค 3/2560

ประกาศ นักศึกษาทุนต่างๆของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 3/2560

ชำระค่าเทอมด้วยวิธี Scan Barcode

ประกาศ นักศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1 ปี 2560

เปิดให้บริการทุกวัน

ประกาศยื่นเอกสารการขอคืนเงิน ทุนเฉลิมราชกุมารี ภาค 1/2559

ประกาศยื่นเอกสารการขอคืนเงิน ทุนชายแดนใต้ (สอบต.) ภาค 1/2559

แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ นักศึกษาทุนต่างๆของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 3/2559

ประกาศยื่นเอกสารการขอคืนเงิน 1 ทุน 1อำเภอ ภาค 2/2559

กำหนดการผ่อนชำระระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 1/2561

กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 1/2561

ปิดทำการวันสงกรานต์

คู่มือลงทะเบียนภาคเรียน1/2560

ปิดทำการครึ่งวันเช้า
    1 2     
หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต