ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: ข่าวประชาสัมพันธ์
 

กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน มกราคม 2567

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน ตุลาคม 2566

ประกาศ นักศึกษา กยศ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1 ปี 2566

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน สิงหาคม-กันยายน 2566

กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2566

ประกาศ นักศึกษา กยศ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 2 ปี 2565

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน มกราคม2566

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน พฤศจิกายน 2565

ประกาศ นักศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1 ปี 2565

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน ตุลาคม 2565

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน กันยายน 2565

นักศึกษา ม.รังสิต ที่ชำระค่าเทอมผ่านธนาคารกรุงศรี รับสิทธิ์ร่วมชิงโชค 5,000 บาท

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน สิงหาคม 2565

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน กรกฎาคม 2565

กำหนดการผ่อนชำระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน มิถุนายน 2565

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน เมษายน 2565

ประกาศ นักศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 2 ปี 2564

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน มีนาคม 2565

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ นักศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1 ปี 2564

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน ตุลาคม 2564

ยื่นความจำนงขอเงินช่วยเหลือคืน รอบที่ 4 รอบสุดท้าย

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน กันยายน 2564

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน สิงหาคม 2564

แนวทางความช่วยเหลือเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน กรกฎาคม 2564

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน มิถุนายน 2564

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน เมษายน 2564

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน มีนาคม 2564

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

จ่ายค่าเรียนได้คืนคุ้มค่า กับ บัตร KTC

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม

ประกาศ นักศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1 ปี 2563

กำหนดการขอเงินคืนค่าประกันของเสียหายและอื่นๆ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนโครงการ "กองทุนบุญตะวัน"

“กองทุนบุญตะวัน” เพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียน นศ. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

จ่ายค่าเรียนได้คืนคุ้มค่า กับ บัตร KTC

แบ่งจ่ายค่าเทอมสบายๆ ผ่านบัตรเครดิต 0% สูงสุด นาน 4 เดือน

ประกาศ นักศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 2 ปี 2562

ทุนการศึกษาทุกประเภท ที่สำรองเงินในการลงทะเบียนไปก่อน ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ.ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศนักศึกษา กยศ. และ กรอ.***(เฉพาะนักศึกษาที่ทำสัญญา วันที่ 5 ธันวาคม 2560)***ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1 ปี 2560

ประกาศยื่นเอกสารการขอคืนเงิน 1 ทุน 1อำเภอ ภาค 3/2560

ประกาศ นักศึกษาทุนต่างๆของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 3/2560

ประกาศ นักศึกษา กยศ. และ กรอ. ที่สำรองเงินในการลงทะเบียน ภาค 1 ปี 2560

ประกาศยื่นเอกสารการขอคืนเงิน ทุนเฉลิมราชกุมารี ภาค 1/2559

ประกาศยื่นเอกสารการขอคืนเงิน ทุนชายแดนใต้ (สอบต.) ภาค 1/2559
    1 2     
หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต