ร้องเรียนเรื่องบริการ
 
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล กยศ. กรอ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล การคืนเงิน
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.
คลิ๊กเพื่อสอบถามข้อมูล หนี้ค้างชำระ.

: บริการนักศึกษา
               สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาว่าได้รับการโอนแล้วหรือยัง (กยศ. กรอ.) และงานทุนการศึกษา รวมไปถึงการสอบถามรายละเอียดข้อมูลและข่าวสารต่าง ที่เกี่ยวข้องกับงานทุนการศึกษา

 
 
               สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ การคืนเงินประกันหอพัก เงินประกันของเสียหาย รวมไปถึงข้อมูลรายละเอียดข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานคืนเงินประกัน ต่าง ๆ

 
 
               สอบถามยอดเงินคงค้าง ในระบบ รวมไปถึงดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน รวมไปถึงข้อมูลรายละเอียดข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับ หนี้ค้างชำระ

 
 
หน้าหลัก | ติดต่อเรา

©  สงวนสิทธ์ โดย สำนักงานการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต